Menu
ZŠ Chotěšov

Volba povolání

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

 • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
 • konzultační hodiny ve čtvrtek od 13.30 do 14.30 nebo po domluvě kdykoliv

JAK POSTUPOVAT PO ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Jste přijati?

Na webu příslušné školy, jste zjistili, že jste přijatí – Vaše registrační číslo je nad čarou nebo je u něj přímo uvedeno přijat.

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (= po vyhlášení výsledků) je nutné, aby uchazeč podal na tuto školu zápisový lístek, kterým potvrzuje svůj zájem o školu.

Pokud tak neučiní, bude po těchto 10 pracovních dnech jeho místo uvolněno těm žákům, kteří podali odvolání.

Zápisový lístek máte doma, vyplníte pouze školu a obor, nezapomeňte na podpis zákonného zástupce i uchazeče.

Nejste přijati?

Na webu školy je vaše registrační číslo pod čarou nebo není uvedeno v seznamu přijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte písemně. Některé školy umožňují vyzvednout si rozhodnutí osobně a rovnou podat odvolání, některé posílají dopis.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí (= po doručení rozhodnutí o nepřijetí) je možné, aby zákonný zástupce žáka podal odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí.

Vzor odvolání naleznete v týmu Volba povolání na Teams, některé školy mají vzor na svém webu – rovnou je vyplněna adresa školy.

Odvolání je nutné podat formou doporučeného dopisu nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu jde o podání do datové schránky, ne prostřednictvím e-mailu, protože klasickou e-mailovou zprávu škola nemusí akceptovat). Je rovněž možné donést odvolání na školu osobně.

 1. kolo přijímacích zkoušek

V případě, že byste se nedostali ani na jednu z vámi vybraných škol, máte šanci vybrati si školu ve druhém kole přijímacího řízení. Samozřejmě je lepší podat odvolání na původní školy, zároveň s tím ale již můžete hledat a zvažovat možnosti pro případ, že by odvolání nevyšlo.

Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdete na stránkách Krajského úřadu http://kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2022.php

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

B, výběr školy a oboru

C, i pro rodiče

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

 • všichni žáci obdrží v průběhu října Atlas školství 2022/2023 a budou poučeni, jak s ním pracovat, na webových stránkách školy bude v nejbližší době umístěna elektronická podoba brožury Čím budu, kde rovněž naleznete přehled škol a oborů v Plzeňském kraji
 • na obory s talentovou zkouškou je potřeba odeslat přihlášku do 30.11.2021, talentové zkoušky probíhají v lednu – pokud žák neuspěje a není na školu přijat, může si stejně jako ostatní v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky
 • do poloviny ledna je potřeba vybrat střední školu a obor (v 1. kole každý žák podává 2 přihlášky, v dalších kolech již pak může podat přihlášek více) a nahlásit svůj výběr kariérové poradkyni Mgr. Haně Duffkové
 • Dny otevřených dveří na středních školách mohou žáci navštívit 2x v době výuky - žák nahlásí třídnímu učiteli předem a rodiče následně omluví nepřítomnost v omluvném listu
 • počátkem února obdrží všichni žáci vytištěnou vyplněnou přihlášku ke studiu. 

Prosím o pečlivou kontrolu všech údajů a teprve po zkontrolování budeme přihlášky potvrzovat. Obory označené zkratkou PLP požadují potvrzení přihlášky též ošetřujícím lékařem (tato služba je placená).

 • vyplněnou a podepsanou přihlášku je zákonný zástupce povinen doručit vybrané škole do 1. března 2022
 • pozvánku k přijímacím zkouškám a pokyny k přijímacímu řízení obdržíte poštou nebo mailem, který uvedete na přihlášce.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

ZÁŘÍ - LEDEN

 • výběr střední školy a oboru - získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...
 • návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN

 • předání informací zákonným zástupcům žáků - podle situace a zájmu - online setkání nebo schůzka ve škole - bude upřesněno

LISTOPAD

11.11. akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - podle aktuální situace, buď společná návštěva celé 9. třídy nebo dle zájmu každý individuálně s rodiči

 • podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2021
 • 26.11. 2021 -  Návštěva Poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih

LEDEN

 • nahlášení zvolené školy a oboru

ÚNOR

 • tisk a potvrzení přihlášek ke studiu, poslední termín odevzdání přihlášky je 1.BŘEZEN 2022

DUBEN

 • přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou - termín 12. a 13. dubna 2022
 • přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - termín 19. a 20. května 2022
 • výsledky přijímacího řízení

KVĚTEN

 • odevzdání zápisového lístku
 • náhradní termín přijímacích zkoušek 10. a 11. května 2022
 • případné druhé kolo přijímacího řízení

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.

Pranostika na akt. den

Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.

Svátek

Svátek má Jaroslava

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den architektury

Zítra má svátek Patricie

Státní svátky a významné dny na zítřek:

 • Světový den UFO

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na