Menu
ZŠ Chotěšov

Volba povolání

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny ve středu od 13:30 do 14:30  nebo po domluvě kdykoliv - na konzultaci je nutné se předem domluvit

 

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

VŠE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY A PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ 

https://www.prihlaskynastredni.cz 

Na stránkách naleznete i veškeré formuláře ke stažení  

Přihlášku

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - STAČÍ NA JEDEN FORMULÁŘ NAPSAT VŠECHNY OBORY - NÁZEV + KÓD, (fromulář by měl mít k dispozici též praktický lékař pro děti a dorost, ke stažení jej mají žáci i v Teams - Kam na střední školu)

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou

 

 

Systém pro podání přihlášky, informace o přijetí

https://www.dipsy.cz         

 

 

Přehledná mapa - počty podaných přihlášek na jednotlivé obory

https://vzdelavanivdatech.cz

 

 

VIDEA: 

PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK VIDEOhttps://www.youtube.com/watch?v=vRHfOhAKOYY

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA PŘES IDENTITU OBČANA

zákonný zástupce: https://www.youtube.com/watch?v=aQveHvbCQ70

zletilý uchazeč:  https://www.youtube.com/watch?v=4EdNizHJfKM

JAK NA PŘIHLÁŠKU V DIPSY - VYPLNĚNÍ 2. ZPŮSOBEM - VÝPIS ZE SYSTÉMU BEZ PŘIHLÁŠENÍ PŘES IDENTITU OBČANA: https://www.youtube.com/watch?v=Q4YjKGuO3T0

ALGORITMUS PŘIJÍMÁNÍhttps://www.youtube.com/watch?v=uHeUsdQGPm4

 

Souhrn informací pro uchazeče a zákonné zástupce - lze si vytisknout https://1url.cz/IufaH

 

DALŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY

https://www.to-das.cz

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.kampodevitce.cz

PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

https://www.cermat.cz  - ukázkové testy přijímacích zkoušek

https://tau.cermat.cz – online procvičování k přijímacím zkouškám

B, výběr školy a oboru

Dny otevřených dveří - přehled (212.04 kB)

 

VŠICHNI VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁCI JSOU ČLENY TÝMU NA MS TEAMS - KAM NA STŘEDNÍ ŠKOLU, KDE JSOU PRŮBĚŽNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY VŠECHNY INFORMACE VČETNĚ DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ODKAZŮ NA STRÁNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ ATD.


KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

 

ZÁŘÍ - LEDEN

 - výběr střední školy a oboru - aktivity v rámci výuky pracovní výchovy, získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

 - návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN 

13. a 14. 10. festival Posviť si na budoucnost - DEPO2015 Plzeň - možno navštívit individuálně s rodiči 

24. 10. akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - pojedou společně všichni žáci 9. ročníku

LISTOPAD

 - předání informací zákonným zástupcům žáků - v rámci třídních schůzek

 - podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2023 - v papírové podobě

PROSINEC

Návštěva Informačního a poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih 

IX.A - 1.12., IX.B - 4.12.

LEDEN

- do konce ledna ředitelé středních škol zveřejní kritéria přijímacího řízení na jednotlivé obory - na webu zvolené SŠ - např. minimální počet bodů z jednotné přijímací zkoušky, průměr známek, body navíc za soutěže a olympiády, apod.

- od 15. ledna by měl být spuštěn nový systém - bude možnost si elektronické podání přihlášky vyzkoušet, dle zájmu se uskuteční setkání se zákonnými zástupci a instruktáž k vyplnění a podání přihlášky.

- s vysvědčením žáci obdrží potvrzený výpis známek za 8. ročník a 1. pololetí 9. ročníku, který přiloží k přihlášce

ÚNOR

- zákonný zástupce podá přihlášky na zvolené školy a obory - školy budou řazeny podle priority, pořadí již později nelze měnit -  termín podání přihlášek prodloužen do 21. února 2024

Podání je možné:

1. elektronicky přes bankovní identitu zákoného zástupce - v systému DiPSy - uvidí zákonný zástupce výsledky přijímacího řízení včetně bodů z jednotné přijímací zkoušky, 15.5. zjistí, kam je uchazeč přijat

2.  elektronicky po přihlášení do systému - bez bankovní identity - následně bude nutné  osobní návštěva zákonného zástupce na všech školách - předání výpisu ze systému + ověření identity - v systému DiPSy - neuvidí zákonný zástupce výsledky - je třeba sledovat webové stránky střední školy, případně ji kontaktovat telefonicky, rozhodnutí o přijetí přijde písemně

3. v papírové podobě - 3 totožné přihlášky na 3 školy, možno poslat doporučeně - včetně všech požadovaných příloh - rozhodnutí o přijetí přijde písemně

K přihlášce se budou přidávat přílohy - výpis známek, který vydá ZŠ společně s pololetním vysvědčením, lékařské potvrzení u oborů vyžadujících PLP, kopie diplomů z olympiád a soutěží, doporučení ŠPZ pokud jej žák má (poradna má k dispozici speciální formulář, je potřeba zažádat o něj včas). V případě elektronického podání, bude potřeba vše naskenovat a vložit do systému. 

 

DUBEN

 - přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou - termín 12.4. a 15.4. - 14 dní před konáním přijímací zkoušky byste měli dostat pozvánku - kdo podal přihlášku přes bankovní identitu, najde ji v systému (přijde upozornění na mail zákonného zástupce), ostatní dostanou pozvánku poštou

 - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - termín 16. a 17. dubna

 - náhradní termín přijímacích zkoušek 29. a 30. dubna

KVĚTEN

- výsledky přijímacího řízení budou k dispozici pro všechny obory 15.5. 2024 v elektronickém systému a na webových stránkách školy - nebudou doručována rozhodnutí o přijetí a nepřijetí

- druhé kolo přijímacího řízení - od 18.5. 2024 - volná místa budou viditelná v systému DiPSy. Zákonný zástupce může podat opět maximálně 3 přihlášky

Mobilní aplikace

Aktuální informace z naší školy
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na