Menu
ZŠ Chotěšov

Volba povolání

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny ve středu od 13:30 do 14:30  nebo po domluvě kdykoliv - na konzultaci je nutné se předem domluvit

 

 

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz (ukázkové testy přijímacích zkoušek)

https://www.to-das.cz

B, výběr školy a oboru

C, i pro rodiče

 

Aktuální informace k podání přihlášek a průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 by měly být k dispozici do konce října.

Aktuální informace najdete též na webu https://www.to-das.cz

https://www.to-das.cz/aktuality/?gclid=EAIaIQobChMIlLT4tN6NgQMVnJmDBx1a8gBDEAAYASAAEgJ6-PD_BwE


KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

 

ZÁŘÍ - LEDEN

 - výběr střední školy a oboru - aktivity v rámci výuky pracovní výchovy, získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

 - návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN 

13. a 14. 10. festival Posviť si na budoucnost - DEPO2015 Plzeň - možno navštívit individuálně s rodiči 

24. 10. akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - pojedou společně všichni žáci 9. ročníku

 

LISTOPAD

 - předání informací zákonným zástupcům žáků - v rámci třídních schůzek

 - podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2023 -

PROSINEC

Návštěva Informačního a poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih 

IX.A - 1.12., IX.B - 4.12.

LEDEN

- nahlášení zvolených škol a oborů - nově až 3 přihlášky

ÚNOR

- tisk, kontrola a potvrzení přihlášek ke studiu - zřejmě bude možnost podat elektronicky nebo klasickou cestou

- nově termín odevzdání přihlášek 1. - 20.2. 2023

BŘEZEN

 - vydání zápisových lístků ????

DUBEN

 - přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou - termín 12.4. a 15.4.

 - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - termín 16. a 17. dubna

 - náhradní termín přijímacích zkoušek 29. a 30. dubna

KVĚTEN

- výsledky přijímacího řízení

- případné druhé kolo přijímacího řízení

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na