Menu
ZŠ Chotěšov

Volba povolání

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny ve čtvrtek od 14.00 nebo po domluvě kdykoliv - na konzultaci je nutné se předem domluvit

 

 

Přehledy o volných místech ve středních školách a nenaplněných oborech najdete na stránkách Krajského úřadu http://kevis.plzensky-kraj.cz/doprava/skoly_2022.php

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.cermat.cz (ukázkové testy přijímacích zkoušek)

B, výběr školy a oboru

C, i pro rodiče

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

  • všichni žáci obdrží v průběhu října - listopadu Atlas školství 2023/2024 a budou poučeni, jak s ním pracovat, na webových stránkách školy bude v nejbližší době umístěna elektronická podoba brožury Čím budu, kde rovněž naleznete přehled škol a oborů v Plzeňském kraji
  • na obory s talentovou zkouškou je potřeba odeslat přihlášku do 30.11.2022, talentové zkoušky probíhají v lednu – pokud žák neuspěje a není na školu přijat, může si stejně jako ostatní v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky
  • do poloviny ledna je potřeba vybrat střední školu a obor (v 1. kole každý žák podává 2 přihlášky, v dalších kolech již pak může podat přihlášek více) a nahlásit svůj výběr kariérové poradkyni Mgr. Haně Duffkové
  • Dny otevřených dveří na středních školách mohou žáci navštívit 2x v době výuky - žák nahlásí třídnímu učiteli předem a rodiče následně omluví nepřítomnost v omluvném listu
  • počátkem února obdrží všichni žáci vytištěnou vyplněnou přihlášku ke studiu. 

Prosím o pečlivou kontrolu všech údajů a teprve po zkontrolování budeme přihlášky potvrzovat. Obory označené v Atlasu školství zkratkou PLP požadují potvrzení přihlášky též ošetřujícím lékařem (tato služba je placená).

  • vyplněnou a podepsanou přihlášku je zákonný zástupce povinen doručit vybrané škole          do 1. března 2023
  • pozvánku k přijímacím zkouškám a pokyny k přijímacímu řízení obdržíte poštou nebo mailem, který uvedete na přihlášce.

KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

 

ZÁŘÍ - LEDEN

 - výběr střední školy a oboru - aktivity v rámci výuky pracovní výchovy, získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

 - návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN 

 18.10. akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod 

 

LISTOPAD

 - předání informací zákonným zástupcům žáků - v rámci třídních schůzek

 - podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2022

 - Návštěva Poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih (žáci vycházející z 8. ročníku + IX.B 16.11., IX.A 25.11.)

LEDEN

- nahlášení zvolené školy a oboru, příprava tisku přihlášek

ÚNOR

- tisk, kontrola a potvrzení přihlášek ke studiu 

BŘEZEN

- poslední termín odevzdání přihlášky je 1.BŘEZEN 2023

 - vydání zápisových lístků

DUBEN

 - přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou - termín 13. a 14. dubna 2023

 - přijímací zkoušky na víceletá gymnázia - termín 17. a 18. dubna 2023

 - výsledky přijímacího řízení

KVĚTEN

- odevzdání zápisového lístku - do 10 dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí

 - náhradní termín přijímacích zkoušek 10. a 11. května 2023

 - případné druhé kolo přijímacího řízení

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na