Menu
ZŠ Chotěšov

Moderní škola

Cílem realizovaného projektu (2010 – 2012) bylo zkvalitnit výuku pomocí využití informačních a komunikačních technologií pro žáky i učitele Základní školy Chotěšov, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace.

Došlo k zavedení jednotného e-learningového systému pro předměty: Anglický jazyk, Vlastivěda, Prvouka, Matematika, Dějepis, Informatika a Občanská výchova.
V rámci projektu byla ve škole modernizována ICT technika a vytvořeno jednotné vzdělávací prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály ve výuce. Tyto materiály byly částečně i nakoupeny, ale převážně pak vytvořeny samotnými pedagogy.
Žáci tak ve výsledku mohli při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti, působení na více smyslů a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky.
Celková částka projektu činila 2 147 747,00 Kč .
Protože škola neměla dostatek zkušeností s metodikou e-learningu, oslovila Občanské sdružení STUDNICE a nabídla mu spolupráci. Občanské sdružení STUDNICE se dlouhodobě zabývá popularizací a šířením moderních didaktických metod ve školství a dalším vzdělávání. Je vzdělávací organizací, která se zabývá poskytováním celé řady rekvalifikačních a vzdělávacích kurzů včetně e-learningové formy výuky. K těmto účelům využívá systém pro řízení vzdělávání na bázi IT technologií.
OS STUDNICE rovněž působí jako školící centrum v oblasti didaktiky elektronické výuky - poskytuje školení zaměřené na proces tvorby elektronického obsahu a vedení on-line výuky.
Díky spolupráci s partnerem získala Základní škola Chotěšov nejnovější know-how v oblasti ICT technologií a jejich využití ve vzdělávacím procesu. STUDNICE poskytla žadateli metodiku tvorby elektronických vzdělávacích materiálů, která bude jednotlivým tvůrcům dodávat znalosti s tvorbou e-learningových objektů.

Mgr. František Halada
koordinátor projektu

Datum vložení: 17. 5. 2022 10:32
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2022 10:32

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na