Důležité informace

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Odhlašování obědů je možné elektronicky, telefonicky do 14.00 hod předchozího dne.

Od 1. 9. 2019 došlo k navýšení cen stravného

Cena obědů dle věkové kategorie:

6-10let – 25,- Kč.

11-14let – 27,- Kč.

15let – 29,- Kč.

Kalendář akcí

Nenalezeny žádné události

Meteostanice školy

Priority školy

Jsme škola vesnická, moderní, s nejmladším učitelským sborem v Plzeňském kraji a náš vzdělávací program se jmenuje Tvořivá škola. Pracujeme, učíme se, tvoříme a žijeme v pohodě.

Mottem našeho vzdělávacího programu je: Učíme se ne pro školu, ale pro život. A náš ŠVP Tvořivá škola říká:

Je normální, když něco pokazíš, ale vždycky by sis měl/a vytvořit šanci, jak to napravit.

 

 

 

 

Volba povolání

 

Koordinátor pro kariérní poradenství Mgr. Hana Duffková

  • volba povolání – informace k přijímacímu řízení, přehled o středních školách a oborech, zajišťování odborných exkurzí, spolupráce se středními školami
  • konzultační hodiny ve čtvrtek od 13.30 do 14.30 nebo po domluvě kdykoliv

 

  

Důležité odkazy:

A, přijímací řízení

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

B, výběr školy a oboru

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.studujvpk.cz

https://www.nsp.cz/vyuziti-pro-studenty

https://www.posvitsinabudoucnost.cz

Brožura Čím budu - informace o jednotlivých oborech na konkrétních školách včetně počtu přijímaných žáků ve školním roce 2021/2022 ke stažení na MS Teams - Volba povolání

 

 

 

C, i pro rodiče

https://www.kampodevitce.cz

https://bit.ly/KAMpodevitce

 

INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY A JEJICH RODIČE

- všichni žáci obdrží v průběhu října Atlas školství 2022/2023 a budou poučeni, jak s ním pracovat, na webových stránkách školy bude v nejbližší době umístěna elektronická podoba brožury Čím budu, kde rovněž naleznete přehled škol a oborů v Plzeňském kraji

- na obory s talentovou zkouškou je potřeba odeslat přihlášku do 30.11.2021, talentové zkoušky probíhají v lednu – pokud žák neuspěje a není na školu přijat, může si stejně jako ostatní v 1. kole přijímacího řízení podat 2 přihlášky

- do poloviny ledna je potřeba vybrat střední školu a obor (v 1. kole každý žák podává 2 přihlášky, v dalších kolech již pak může podat přihlášek více) a nahlásit svůj výběr kariérové poradkyni Mgr. Haně Duffkové

- Dny otevřených dveří na středních školách mohou žáci navštívit 2x v době výuky - žák nahlásí třídnímu učiteli předem a rodiče následně omluví nepřítomnost v omluvném listu

- počátkem února obdrží všichni žáci vytištěnou vyplněnou přihlášku ke studiu. 

Prosím o pečlivou kontrolu všech údajů a teprve po zkontrolování budeme přihlášky potvrzovat. Obory označené zkratkou PLP požadují potvrzení přihlášky též ošetřujícím lékařem (tato služba je placená).

- vyplněnou a podepsanou přihlášku je zákonný zástupce povinen doručit vybrané škole      do 1. března 2022

- pozvánku k přijímacím zkouškám a pokyny k přijímacímu řízení obdržíte poštou nebo mailem, který uvedete na přihlášce.

 

 


 

 KALENDÁŘ AKCÍ PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY:

ZÁŘÍ - LEDEN

- výběr střední školy a oboru - získávání informací, návštěvy dnů otevřených dveří, prohlížení webových stránek škol, sdílení zkušeností se studenty,...

- návštěvy zástupců některých středních škol přímo u nás ve škole

ŘÍJEN

- předání informací zákonným zástupcům žáků - podle situace a zájmu - online setkání nebo schůzka ve škole - bude upřesněno

 

LISTOPAD

11.11. akce Veletrh perspektivy řemesel - Stod - podle aktuální situace, buď společná návštěva celé 9. třídy nebo dle zájmu každý individuálně s rodiči

- podání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2021

- 26.11. 2021 -  Návštěva Poradenského centra pro volbu povolání na Úřadu práce Plzeň-jih

LEDEN

- nahlášení zvolené školy a oboru

ÚNOR

- tisk a potvrzení přihlášek ke studiu, poslední termín odevzdání přihlášky je 1.BŘEZEN 2022

DUBEN

- přijímací zkoušky na studijní obory s maturitou - termín 12. a 13. dubna 2022

 - výsledky přijímacího řízení

KVĚTEN

- odevzdání zápisového lístku

- náhradní termín přijímacích zkoušek 10. a 11. května 2022

 

- případné druhé kolo přijímacího řízení